PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN KOLEJ | TENTH COLLEGE
» ABOUT US » PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN KOLEJ

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN KOLEJ

Kolej ditadbir oleh pihak Pentadbiran Kolej yang menguruskan hal ehwal pentadbiran  berkaitan penginapan dan kemudahan pelajar. Merupakan tulang belakang kolej. Pihak pentadbiran kolej terdiri daripada seorang Pengetua (Pengurusan Profesional (Pegawai Akademik)), seorang Pengurus (Pengurusan Profesional (Pegawai Bukan Akademik) yang dibantu oleh staf pelaksana iaitu 2 orang Pembantu Tadbir  (Pekeranian/Operasi), 1 orang Pembantu Operasi, 1 orang penolong Jurutera, 1 orang Pembantu Kemahiran dan  3 orang Pembantu Awam. 

Pihak Pengurusan Kolej yang bertanggungjawab membantu kolej membangunkan sahsiah dan kepemimpinan pelajar melalui aktiviti  yang dianjurkan oleh pelajar terdiri daripada 5 orang Felo dan 4 orang penolong felo ditempatkan disetiap aras masing-masing.

Updated:: 14/07/2017 [ridzuanm]

MEDIA SHARING

C1529686167