VISI/MISI UPM | TENTH COLLEGE
» ABOUT US » VISI/MISI » VISI/MISI UPM

VISI/MISI UPM

Sebagai sebuah universiti yang terkemuka dan menjadi Pusat Pembelajaran dan Penyelidikan yang utama pada peringkat antarabangsa, UPM kukuh berpegang pada komitmen untuk terus berusaha mencapai kemajuan dan menjadi universiti yang dihormati. Dalam usaha untuk mencapai keunggulan itu, kami warga UPM bersatu hati mengikuti tuntutan visi dan misi serta berkongsi tanggungjawab mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

VISI » Menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa.

MISI » Memberikan sumbangan bermakna kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara serta kemajuan manusia sejagat menerusi penerokaan dan penyebaran ilmu 

MATLAMAT UPM 

» Matlamat 1 
Menarik pelajar cemerlang dan menghasilkan graduan berilmu dan berdaya saing 

» Matlamat 2 
Melonjakkan tahap pencapaian penyelidikan dan inovasi ke peringkat antarabangsa 

» Matlamat 3
Memperkasakan penglibatan komuniti untuk penjanaan dan perkongsian ilmu 

» Matlamat 4 
Memperkasakan UPM sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan, Penyelidikan dan Perkhidmatan Pertanian, dan Biosumber Tropika 

» Matlamat 5 
Mempermantap tadbir urus dan pengurusan sumber 

» Matlamat 6 
Memperkasakan Sekolah Pengajian Siswazah Pengurusan (GSM) sebagai Top Business School

klik di sini untuk ke laman sesawang UPM

Updated:: 14/07/2017 [ridzuanm]

MEDIA SHARING

TENTH COLLEGE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389467398
0389467399
C1529685655