DOCUMENT | TENTH COLLEGE
» DOCUMENT

DOCUMENT

Jadual Semester Pembelajaran Sesi 2016/2017
1
Kalendar Akademik 2016/2017

COLLEGE DOCUMENT
2
BORANG PERMOHONAN TEMPAHAN KEMUDAHAN DAN PINJAMAN PERALATAN
3
BORANG PERMOHONAN PENGINAPAN SEMASA CUTI SEMESTER
4
KAJIAN KEPUASAN PELAJAR-KOLEJ KEDIAMAN
5
BORANG RAYUAN TINGGAL DI KOLEJ
6
BORANG PINJAMAN ASET ICT
7
BORANG PERTUKARAN KOLEJ
8
BORANG PERMOHONAN PENGINAPAN TINGGAL DI KOLEJ
9
BORANG MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR
10
BORANG KEBENARAN PELEPASAN PERALATAN
11
BORANG ADUAN KEROSAKAN PENGINAPAN PELAJAR
12
BORANG PENGESAHAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERATURAN KEDIAMAN PELAJAR
13
BORANG PEMANTAUAN PERATURAN KEDIAMAN PELAJAR
14
BORANG PEMERIKSAAN KENDIRI
15
BORANG PERMOHONAN PENGINAPAN DAN MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR PASCA SISWAZAH
16
BORANG PENGINAPAN SEMASA CUTI SEMESTER
17
BORANG PENCALONAN MAJLIS TERTINGGI MAHASISWA
18
BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG DAN PERALATAN GUNA TERUS
19
INFORMATION FORM FOR SPECIAL SECOND APPEAL

STUDENT ACTIVITY
20
Senarai Semak Penyerahan dan Penerimaan Dokumen - OPR/HEPA/BR21/SPP
21
Borang Permohonan dan kelulusan Aktiviti - OPR/HEPA/BR01/SPP
22
Borang Maklumat Penceramah/Panel/Pembentang Kertas Kerja/Pembimbing - OPR/HEPA/BR04/SPP
23
Borang Akuan Jamin Diri - OPR/HEPA/BR05/SPP
24
Borang Permohonan Pindaan Aktiviti - OPR/HEPA/BR11/SPP
25
Borang Permohonan Penggunaan Kemudahan - OPR/HEPA/BR18/SPP
26
Borang Permohonan Perkhidmatan Kenderaan dan Jentera Universiti - SOK/PYG/BR19
27
Borang Laporan Aktiviti Pelajar - OPR/HEPA/BR02/SPP
28
Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi - OPR/HEPA/BR22/SPP
29
Borang Tuntutan Perjalanan dan Pelbagai untuk Pelajar - SOK/KEW/BR048/BYR
30
Borang Laporan Kewangan Aktiviti Persatuan Pelajar - OPR/HEPA/BR13/SPP

GENERAL INFORMATION
31
GARIS PANDUAN RAYUAN TINGGAL DI KOLEJ
32
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERATURAN KEDIAMAN PELAJAR
33
GARIS PANDUAN PEMILIHAN MTM
34
GARIS PANDUAN PEMERIKSAAN KENDIRI
TENTH COLLEGE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389467398
0389467399
C1506163409